Loading

Markalar İçin Sanal Gerçeklik. Markalar İçin 360 Derece Video Çekimi.

Markalar İçin Sanal Gerçeklik

Sanal gerçeklik nedir? konusunu önceki yazımızda anlatmıştık. Markalar İçin Sanal Gerçeklik konusu aslında tarihsel bir yolcukta pazarlama ve iletişim yolcuğununa bizleri çıkarabilir. 1960 ve sonrası süreçte hayatımıza giren yeni medya teknolojilerinin sunduğu imkanları iletişim anlayışlarıyla bütünleştiren markalar, “hikaye anlatma / içerik aktarma şekillerini çeşitlendirme”, “hedef kitleye ulaşmada deneyimsel, psikolojik ve interaktif yollar keşfetme”, “izolasyon ve soyutlama gibi etkiler sayesinde daha konsantre deneyimler sunabilme”, “medya ile ilişkilerde farklı teknikler ve ortamlar tasarlama”, “yenilikçi marka algısı yaratarak hedef kitleler ile daha etkili iletişim / ilişki kurabilme” gibi avantajları beraberinde getiren sanal gerçeklik teknolojisine de kayıtsız kalmamakta. Tam da burada Markalar İçin Sanal Gerçeklik aslında yıllardır ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz.

Markalar İçin Sanal Gerçeklik giderek önem kazanmaya devam ediyor çünkü mağazalarını Covid-19 sonrasında yeni normal ile birlikte açmaya başlayan perakendeciler ‘yeni normal’e yönelik çözümler geliştiriyor. Giderek önemi artan sanal gerçeklik teknolojisi, markalar için sanal gerçeklik stratejisi yaratacak gibi görünüyor. Yeni medyanın “en yeni” yüzlerinden biri olarak Markalar için Sanal Gerçeklik, dijital PR ve iletişim uygulamalarını gündeme taşımakta. Mağazalar önümüzdeki dönemde eskisi gibi olmayacak. Hijyen ve sosyal mesafe önlemleri yanında sanal kabinlerden antibakteriyel ürünlere kadar farklı yatırımlar yapılıyor. Markaların sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak geliştirdikleri başarılı kampanya örnekleri derlenerek yüzeye çıkan içerik ve söylemler Markalar İçin Sanal Gerçeklik teknolojisinin ne kadar önemli olduğunu herkese gösterecek.

VR teknolojisinin içine dalmak, Markalar İçin Sanal Gerçeklik uygulamalarının etkileşim ve hayal gücü olarak belirtilen etkilerinin en öne çıktığı deneyimler olarak karşımıza çıkıyor. Markalar İçin Sanal Gerçeklik teknolojisi; markaların, hedef kitleleri ile olan ilişkilerinde yönelebilecekleri araçlardan biridir.

Eğitim, sağlık, turizm, oyun, eğlence ve pazarlama gibi kullanım alanlarında popülerliği gün geçtikçe artan sanal gerçeklik (virtual reality: VR) teknolojileri ve uygulamaları araç ve platform tabanlı iletişim tasarımlarıyla ön plana çıkıyor ve giderek Markalar İçin Sanal Gerçeklik uygulamaları ile sıklıkla karşılaşıyoruz. Yeni nesil iletişim ve pazarlama trendlerini takip eden kurumlar bilirler ki artık devir Deneyim Pazarlama devri. Tam da burada Markalar İçin Sanal Gerçeklik Uygulamaları ile pazarlama deneyimi anlayışlarını güncelleştirerek hedef kitleler ile etkileşim kurmaya yöneliyor markalar. Marka deneyimini sunmada ve kurumların sosyal sorumluluk kampanyalarında markalar için sanal gerçeklik uygulamaları görünür bir nitelik kazanmakta.

Markalar için Sanal gerçeklik, pratik uygulamaların ve iletişim kurmanın daha etkili yollarını bulmak için çok fazla deneyimin yer aldığı teknolojik ilerlemelerin getirdiği yeni bir ortam. Çünkü markalar için hedef kitlelerinden yani müşteri ve potansiyel müşterilerinden gelen duyusal geribildirim, markalar için sanal gerçeklik uygulamalarında gerekli olup, VR sistemi katılımcılara, fiziksel konumlarına göre doğrudan duyusal geribildirim sağlar. Son olarak sanal gerçekliğin, gerçek görünmesi için kullanıcı eylemlerine yanıt vermesi yani müşteri etkileşimli olması gerekmekte.

Markalar için Sanal gerçeklik uygulamaları sadece pazarlama deneyimleri için değil, arayüzü olmayıp aynı zamanda mühendislik, tıp ve askeri alanlar gibi alanlarda da çözüm sunan uygulamalar ile hayata geçirir. Markalar için Sanal Gerçeklik uygulamalarının belirli bir problemi ne ölçüde çözebileceği yani bir simülasyonun ne kadar iyi performans göstereceği, hayal gücüne bağlı bir görünüm sergilemektedir. İnsan deneyiminin genişletilmiş dünyasını markalar için sanal gerçeklik uygulamaları ve markalar için sanal gerçeklik stratejisi inşa etmede gerçekliğin kendi başına yeni ortaya çıkan bir şekli olan sanal gerçeklik, dijital teknoloji aracılığıyla hem soyutlanmış bir materyal hem de nesnelleştirilmiş bir yapay zeka ve dijital akıl olma özelliğini taşır.

Markalar İçin Sanal Gerçeklik Kullanımı Faydaları

Markalar İçin Sanal Gerçeklik Kullanımı Faydaları tek kelime ile özetlenebilir: Deneyim yaşatmak! En önemli fayda budur. Biliyoruz ki müşteriler, deneyimledikleri markalar, ürünler ve hizmetleri almaya daha yakınlaşıyorlar. Markalar için sanal gerçeklik kullanımı faydaları müşteriye "Oradaymış gibi" veya "Ürünleymiş gibi" hissettirir.

Markalar için sanal gerçeklik kullanımı ile maliyet ve zaman avantajı da elde edilir. Markalar ürünlerini tek tek taşımakla ya da deneyim yaşatamayacaklari şekilde pahalı maketler oluşturacaklarına, 360 derece video çekimi veya VR Video çekimi ile ürünlerini en az maliyetle müşterilerine deneyimletebilir.

Sanal gerçeklik konseptinin hayata geçmesini sağlayan en önemli faktör; deneyim yaşamak ve deneyim yaşatmaktır. Yaşadığımız dünyanın sınırlamalarından kurtulup, yeni ve farklı bir evreni tecrübe etme arzusudur. Markalar İçin Sanal Gerçeklik Kullanımı Faydalarından biri de sanal gerçeklik ile boyut bağımsız deneyimleme arzu teknolojinin evrimleşmesine ve VR Gözlükleri gibi cihazların geliştirilmesine ışık tutar. Sanal gerçeklik sayesinde görme ve yaşama imkanı kısıtlı olan tüm olgular deneyimlenebildiğinden yakın gelecekte bu teknolojinin Markalar İçin Sanal Gerçeklik Kullanımı Faydalarından olan tüm hayatımızda kullanılması zorunluluğu doğacağını öngörüyoruz.

Markalar İçin Sanal Gerçeklik Uygulamaları

360 derece video çekimi yani VR Video Çekimikonusunu bir önceki yazımızda anlatmıştık. Markalar için 360 derece video çekimi ve markalar için sanal gerçeklik uygulamalar sayesinde etkileşim, katılım, bağlılık, dahil olma ve güven vurgusunu öne çıkarması; hikaye anlatımını daha deneyimsel kılması; markalar ile hedef kitlenin empati oluşturmada bir işleve sahip olması ve kurumları / markaları karakterleştirerek bir yapıda sunup, temsil etmesi bu teknolojinin pazarlama ve halkla ilişkiler açısından markalar için sanal gerçeklik uygulamaları ve markalar için 360 derece video çekiminin temel avantaj noktalarını oluşturur.

The New York Times: “Displaced” isimli markalar için 360 derece video çekimi konseptinde alışılagelmiş haberciliğin ve belgeselciliğin nasıl farklılaşabildiğine ve hikaye anlatımı ile 360 derece video çekimi teknolojisinin entegrasyonununa odaklanarak markalar için sanal gerçeklik uygulamaları örneklerinde yerini alıyor.Markalar için sanal gerçeklik uygulamaları ve markalar için 360 derece video çekimi sayesinde klasik videolar dediğimiz flat tanıtım filmi kurum görüntülerine yer vermektense, markaların insani özellikler kazanması markalar için sanal gerçeklik uygulamaları ve markalar için 360 derece video çekimi ve VR Video çekimi aracılığıyla deneyimlenen bir kurum ziyareti, tüketicilerin kurumun içerisindeymiş gibi ve kuruma daha yakın hissetmelerini sağlamaktadır. Özellikle bunu otelcilik sektöründe otel 360 derece video çekimi ile deneyimleyebilen müşteriler, hem oteli hem de şehri ve otel etrafında yapılacak aktiviteleri deneyimleyebilir.Markalar İçin Sanal Gerçeklik Uygulamalarından bir örneğimiz Toyota’nın güvenli araç sürümüne yönelik hayata geçirdiği sanal gerçeklik deneyimi ve sanal gerçeklik uygulaması sonrasında deneyimleyenlerin %80’i markalar için sanal gerçeklik uygulamalarının öne çıkanlarından sanal gerçeklik sürüş deneyimin kendilerini daha dikkatli araç sürmeye yönlendirdiğini belirtmiştir.Markalar için sanal gerçeklik uygulamaları ve markalar için 360 derece video çekimi sayesinde ürün demolarının, ürüne yada hizmete daha yakın hissettirmesi sayesinde marka vaadinin canlanması, markalar için sanal gerçeklik uygulamaları ve markalar için 360 derece video çekimi sayesinde olur. Hatta markalar için 360 derece video çekimi ve markalar için sanal gerçeklik uygulamaları bazen sosyal sorumluluk kapsamında da değerlendirilebilir.

Ayakkabı üreticisi TOMS, sosyal sorumlulukta markalar için sanal gerçeklik uygulamaları ve markalar için 360 derece video çekimi konusunda güzel bir proje ortaya çıkarttı. Peru’nun kırsal ve gelişmemiş bir bölgesinde geçen markalar için sanal gerçeklik uygulamalarından biri olan VR filmde, TOMS markasının kurucusu Blake Mycoskie’nin seslendirdiği 360 VR videoda, Arjantin gezisi sırasında ayakkabıları olmayan çocuklar gördüğünden bahsetmektedir. Markalar için 360 derece video çekimi örneklerinden olan bu projede, TOMS yardımcı olmak için “giving (bağış)” programını hayata geçirdiklerini ve ayakkabı sattıkları her firma için bir ayakkabı hediye ettiklerini anlatılıyor.

Markalar İçin Sanal Gerçeklik Kullanım Alanları

Markalar için sanal gerçeklilk uygulamaları hem kurumsal öğrenme, hem akademik öğrenme hemde sporda antrenman gibi öğrenmelerde de kullanılıyor. Golf, atletizm, basketbol, kayak, tenis, futbol gibi bir çok spor dalında Sanal gerçeklik uygulamaları sporculara antreman desteği sunuyor. Sporda sanal gerçeklik kullanımı yazımıza göz atabilirsiniz.

Markalar için Sanal gerçeklik kullanım alanlarından biri sağlık. Sanal gerçeklik teknolojisi ve 360 derece video çekimi sayesinde yaratılan sanal ameliyat simülasyonları, tıp öğrenimi gören öğrencilerin pratik kazanmasına olanak sağlayacak. Sağlık sektöründe sanal gerçeklik kullanımı konusunu detaylıca yazımızda inceledik. Ameliyat gibi özel tecrübe gerektiren ve hayati önem taşıyan durumlarda doktorların sanal gerçeklik iş eğitimi ve sanal gerçeklik oyunlaştırma ile önceden hazırlıklı olmasının ne kadar önemli ve paha biçilemez olduğunu vurgulamak gerekir.

Markalar için sanal gerçeklik kullanım alanlarından biri de tabi ki eğitim. Günümüzde eğitim alanı, özellikle de yaşadığımız pandemi süreci ile birlikte geleneksel öğretim ve eğitim yöntemlerinin dışına çıkmaya başladı. Eğitimde 360 derece video ve eğitimde Sanal Gerçeklik kullanımını yazımızda ele almıştık. Sanal Gerçeklik teknolojisi, öğrencilerin karmaşık içerikli konuları, VR Gözlükleri ve 360 derece video çekimi yada 3D modelleme ile oluşturulmuş VR Videolar aracılığıyla eğlenceli ve kolay bir şekilde öğrenmelerini sağlıyor. Ayrıca öğrenciler sanal gerçeklik ortamındaki nesneler ile etkileşime geçip onlar hakkında daha çok şeyi deneyimleyerek öğrenebiliyor. Bu süreç bize uzaktan eğitim diye geçse de, online eğitim olarak doğru kavramı yakalayacağımız dijital eğitimin ve eğitimde sanal gerçeklik kullanımının ne kadar önemli olduğunu ve teknolojik altyapısı uzaktan eğitime hazır olan okulların bu sürece ne kadar hızlı adapte olabildiğini gösterdi.

Örneğin sanal gerçeklik teknolojisi ile mimarlık dersinde anlatılan mekanları sanal gerçeklik sayesinde dolaşırken eğitmeninin anlattıklarını dinleyebilecek; daha doğrusu yaşayabilecekler. Aynı zamanda da 360 derece video çekimi ve VR video ile yapının içerisinde, katlarda ve dışında dolaşabiliyor olacak. Mimaride sanal gerçeklik kullanımı ve Eğitimde Sanal Gerçeklik Uygulamaları sayede öğrencilere istenilen bilgi çok net ve açık bir şekilde anlatılabilecek, öğrencilerin konuyu doğru şekilde anlama ve öğrenme yüzdesi önemli ölçüde artacaktır.

Sanal gerçeklik teknolojisi, fobilerin ve tıbbi rahatsızlıkların tedavisinde de etkili bir şekilde kullanılıyor. Fobik rahatsızlıkları olan kişilerin büyük bir çoğunluğu sorunlarının kaynağına fiziksel şartlarda inmekten kaçınır. Sanal gerçeklik ile fobinin kaynağına inilebilir ve fobinin tedavisi tamamen korkuyla yüzleşmek olduğu için Sanal Gerçeklik ile yüzleşilebilir. Aerofobi (uçuş korkusu) hastasını tedavi etmek için uçağa bindirerek yüzleştirmek gibi zor bir yol yerine, VR Gözlüğü takmaya ikna etmeniz yeterli olacak! Özellikle psikoloji bölümü için sanal gerçeklikle bir nevi iyileştirmeye yönelik uygulamalar yapılması söz konusu olabiliyor.

Markalar için Sanal gerçekliğin kullanıldığı bir diğer sektör ise Turizm. Turizmde Sanal Gerçeklik kullanımı ve Sanal Gerçeklik ile destinasyon pazarlaması yazımızı okuyabilirsiniz. Aklınızda seyahat için 3 farklı destinasyon var ama karar vermekte zorluk çekiyorsunuz. VR gözlüğüyle ortamı gözlemlemeye ne dersiniz? Orada olma hissini sanal gerçeklik ile yaşayacaksınız. Sanal Gerçeklik ajansı yada VR firması olarak Litvanya Turizm Bakanlığı için 360 derece video çekimi ile hazırladığımız video ile sizi Litvanya'da 360 derece gezdirelim istiyoruz. Aşağıdaki videoyu 360 derece deneyimleyebilirsiniz.

Sanal gerçeklik şirketi yada VR şirketi olarak markalar için sanal gerçeklik kullanım alanlarına değinebileceğimiz moda perakende sektörüne geldi sıra. Moda perakendecilik sektöründe sanal gerçeklik kullanımı ile ilgili yazımızı Sanal Gerçeklik firması yada VR ajansı olarak paylaştık. Moda sektörüne bağlı markalar sanal moda mağazaları açıyor. Yada moda perakende şirketleri defilelerini 360 derece video çekimi ile deneyimletirebiliyorlar.

Tiyatrolar bu teknoloji aracılığıyla interaktif oyun sergileyebiliyor, gayrimenkul pazarlamasında sanal gerçeklik kullanımı ya da müzeler ise sanal tur düzenleyebiliyor. Kısacası hemen her alanda bu teknoloji kullanılarak, insanlara farklı bir deneyim yaşayacakları sanal ortamlar oluşturuluyor.

Sanal Gerçeklik firması olarak markalar için sanal gerçeklik kullanım alanlarına bu yazımızda verebileceğimiz son örnekleme ise Mühendislik ve ürün prototipleme üzerine. Üretimde Sanal Gerçeklik kullanımı Endüstride Sanal Gerçeklik kullanımı Mühendislik alanında ise Sanal prototiplerin, üretimde sanal gerçeklik kullanımıyla benzetim modelleriyle desteklenmesi desteği ile daha etkin mühendislik, prototipleme ve ürün geliştirme analizlerine olanak tanıyacaktır. İnsan faktörüne ait performans ve ergonomik çalışmalar, üretimde sanal gerçeklik kullanımı ile daha kolay bir biçimde analiz edilebilecektir. Montaj, üretim ve bakım faaliyetlerinin sanal benzetimleri pek çok problemin üretimde sanal gerçeklik kullanımı ile daha kolay görünmesini sağlayacaktır.